Cookies- og Privatlivspolitik

Personoplysninger og betingelser ved tilmelding

Personoplysninger der ved tilmelding indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor, for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.

Tilmelding og betingelser

Ved tilmelding binder man sig kun for holdet i den periode, der er angivet i holdbeskrivelsen. Husk derfor at tilmelde dit barn holdet op til sommerferierne og nytåret, hvis han/hun vil fortsætte. Deltagerbetaling opkræves via Horsens Kommunes betalingssystem, og derfor skal CPR-numre oplyses ved tilmelding. Opkrævningen kommer i e-boks eller trækkes via PBS. Når der er sendt bekræftelse pr. mail om, at holdet er oprettet, hæftes der for betalingen. Deltagere fra andre kommuner er velkomne, hvis der er ledige pladser på holdene - disse har en øget deltagerbetaling på ca. 22%.

Billedskolen følger de gældende kommunale retningslinjer omkring Covid19, hvilket kan betyde at undervisningen gennemføres med færre elever på holdene. Vi opkræver ikke betaling for hold, hvis de (i værste fald) ikke kan starte op som planlagt. 

Udmeldelse

Det er muligt at framelde sig et tilmeldt fritidshold - dog skal det ske senest 1 mdr inden holdstart. Udmeldelse skal ske skriftligt enten gennem tilmeldingssystemet Speedadmin; brug dit login modtaget ved tilmelding eller alternativt på mail til billedskolen@horsens.dk med besked om udmeldelse. De samlede betingelser for at gå på Billedskolen Horsens læses ved tilmelding.

Foto

Vær opmærksom på at der i undervisningen kan blive taget fotos af deltagerne og deres værker - og at disse billeder efterfølgende kan anvendes af Billedskolen på sociale medier, hjemmeside, pressemeddelelser og i trykte materialer. Hvis du ønsker billeder af dine børn fjernet fra vores platforme, er du meget velkommen til at gøre os opmærksom på dette: billedskolen@horsens.dk 

Billedskolens adresse og telefonnumre

Undervisningen foregår altid på Billedskolen Horsens, Kulturstationen, Skolegade 7-9, 8700 Horsens medmindre det er angivet, at undervisningen foregår i Billedskolens lokale på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens. Billedskolens administration indgår i den fælles administration på Kulturstationen med indgang ved Musikskolen; Tlf.: 7629 1470 eller mail: billedskolen@horsens.dk.